Wie ben ik

Mijn naam is Joke de Winter. Ik ben getrouwd, ik ben moeder en oma. Ik kan goed luisteren, zorg voor harmonie, ben creatief, zorgzaam en vindingrijk. Ik inspireer, activeer en motiveer ieder kind graag vanuit zijn/haar eigen kracht. Voor mij is werken vanuit een Christelijke geloofsovertuiging belangrijk en ik geloof dan ook dat God mij coacht. Hij is het fundament waarop ik graag wil bouwen, ik geloof dat Hij ons leidt.

Tijdens de schepping heeft God ons naar zijn beeld gemaakt en ik geloof dat er in ieder mens iets moois zit. Want ieder mens kreeg van God  eigen gaven en talenten. 

Kom maar gewoon, zoals je bent.

Ik kan erg genieten van de onbevangenheid en ontplooiing van een kind tijdens zijn/haar ontwikkeling. Bij sommige kinderen gaat dit niet helemaal vanzelf, zij hebben tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Het idee om iets moois op te zetten speciaal voor deze kinderen begon dan ook steeds vaker door mijn hoofd te spelen. Zo groeide bij mij het verlangen om iets te kunnen betekenen voor kinderen met een speciale zorgvraag. Ik ben gaan kijken welke opleiding ik nodig had om dit te kunnen realiseren. Ik heb de opleidingen Creatieve therapie en Kindercoach gedaan en beide met succes afgerond. Voor mij een goede basis om mijn eigen kindercoachpraktijk te starten. Om dit alles zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren hebben we bij ons thuis een fijne, aparte ruimte gecreëerd. Hier kan ik op verschillende manieren een kind op zijn/haar eigen tempo coachen.

Op dit moment volg ik de opleiding Creatief werken met kinderen. Het is een prachtige en waardevolle aanvulling op de creatieve therapie.

Betrouwbaarheid, Professionaliteit en Kwaliteit zijn voor mij als Kindercoach heel belangrijk. Daarom heb ik mij laten registreren bij het Kindercoachgilde. 

Mooie Combi

Ik ben Woonbegeleider op een kleinschalige woonvorm waar vijf jong volwassen dames met een hulpvraag wonen. Een leuke baan die ik ga combineren met het coachen van kinderen Bij Joke.

Hiervoor heb ik ruim acht jaar gewerkt als activiteitenbegeleider. Mijn werkzaamheden bestonden uit het bieden van een fijne en zinvolle dagbesteding aan cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel en met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Door het aanbieden van verschillende activiteiten en door het werken met verschillende materialen werden vaardigheden getraind en werd er aan de zelfredzaamheid gewerkt. Met veel plezier kijk ik terug op die tijd. Er ontstonden vaak mooie dingen waarin cliënten met veel inspanning en doorzettingsvermogen ineens mooie talenten in zichzelf ontdekten, waardoor ze juist weer dat positieve zetje in de rug kregen om door te gaan. Hier deed ik onder andere ervaring op met cliënten met afasie (dit is een taalstoornis).

Vanuit de tijd op het activiteitencentrum heb ik nog regelmatig contact met een logopediste. Ze heeft een praktijk in Emmeloord en heeft onlangs een mooi boek met praktische handleidingen speciaal voor kinderen geschreven, dit boek zal ik ook gaan gebruiken bij het coachen.